Jäsenkirjeet

Tiedottaminen on siirtynyt sähköiseen muotoon ja tapahtuu sähköpostilla. Mikäli jäsenkirjeet eivät ole sinua saavuttaneet, olethan yhteydessä sihteeriin. Kiitos.