Apurahat

Mikko Sunin säätiön apurahat

 

Mikko Sunin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja Suomessa toimivien verisuonikirurgien ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Henkilökohtaista apurahaa voi hakea esimerkiksi kotimaista tai ulkomaista klinikkavierailua varten sekä tekniikkakursseille. Säätiö ei jaa apurahoja tutkimustyöhön. Apurahansaajien nimet ovat julkisia ja ne voidaan ilmoittaa SVKY:n vuosikokouksessa.

Etusijalla on modernia Suomalaista verisuonikirurgista osaamista lisäävät klinikkavierailut ja kurssit.

Haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

 

Hakemukset (ks yst. lomake alla) toimitetaan SVKY sihteerille sähköpostilla (maria.turkki (at) hus.fi).

 

SVKY:n matka-apuraha

Periaatteelliset ohjeet matka-apurahan hakijoille:

Apurahat maksetaan vain SVKY:n jäsenille.

SVKY matka-apurahoja voi hakea verisuonikirurgian alan konferensseihin tai kokouksiin. Etusijalla ovat nuoret hakijat ja ne joilla on kokouksessa oma esitys.

SVKY voi myös myöntää apurahoja pääsääntöisesti lyhytkestoiseen (enintään muutaman kuukauden) verisuonikirurgiseen klinikkavierailuuhun kliinisen ja tieteellisen osaamisen kehittämiseksi.

Hakemus:

Apurahahakemus voi olla vapaamuotoinen. Siitä tulee kuitenkin ilmetä seuraavat asiat:

 • hakijan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, tilinumero ja sähköpostiosoite)
 • koulutus
 • työnantaja
 • apurahan käyttötarkoitus
 • tarkempi erittely, mistä kulut koostuvat
 • mille ajalle apurahaa haetaan
 • haettavan apurahan määrä
 • tarvittavat liitteet, mistä apurahan käyttötarkoitus ilmenee (esim. klinikkavierailusta hyväksymiskirje tms.)
 • Hallitus voi pyytää hakijaa tarvittaessa täydentämään hakemustaan.

Hakemuksen käsitteleminen ja apurahan myöntäminen:

 • Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa 5 kertaa vuodessa.
 • SVKY:n hallitus voi myös käsitellä ja hyväksyä hakemuksia ilman erillistä hakumenettelyäkin esimerkiksi tilanteissa, joissa koulutustilaisuuden järjestäminen toteutetaan kiireellisellä aikataululla ja koulutustapahtuma todetaan tärkeäksi.
 • Apurahojen jaossa aina noudatetaan tarkoitusperiä.
 • Apurahoilla on tarkoitus tukea matkoja, jotka eivät esimerkiksi luonteensa vuoksi kuulu suoraan muun rahallisen tuen piiriin. Näin ollen ensisijaisesti apurahaa myönnetään koulutukseen tai tehtävään, joka ei kuulu esimerkiksi hakijan työnantajan kustannettavaksi.
 • Hallitus päättää hakijalle myönnettävän rahasumman määrästä.
 • Apurahojen myöntämisessä otetaan myös aina huomioon aiemmin myönnetyt apurahat.
 • Myönnetty apuraha maksetaan kuitteja vastaan matkan jälkeen SVKY:n rahastonhoitajan (tai tilitoimiston) toimesta. Tarvittaessa osa apurahoista voidaan maksaa ennen suunniteltua matkaa.
 • Korvaukseen kuuluu: matka- ja majoituskustannukset sekä osallistumismaksut.
 • Klinikkavierailuista apurahan saajalta laatii aina apurahan käytöstä yhteenvedon sekä matkakertomuksen hallitukselle.

NB!!! Mallilasku tekstin alapuolella